Benieuwd hoeveel je huis waard is? Vraag hier een gratis méérwaardebepaling aan!

Contact

Neem gerust contact op.

Adres

Manhuisstraat 1-3 Zierikzee
Veerweg 3 Kamperland

Openingstijden

Ma - vr 08.30 - 17.00
Za Op afspraak
Zo Gesloten

Veelgestelde vragen

Bezichtigen en onderhandelen

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Dat ligt eraan, je kunt namelijk niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat zij met jou in onderhandeling is. Je bent (nog) niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft, dat zij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag, een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast misschien graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste zijn. Vaak zal de verkopende makelaar aan de belangstellenden vertellen dat hij “onder bod” is, zoals dat heet. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Vraag de makelaar naar de te volgen procedure als je ook een bod wil uit te brengen.

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt immers als er een tegenbod wordt gedaan.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

Nee. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs biedt, doe je ‘slechts’ een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij jouw bod wel of niet aanvaardt, of dat hij de makelaar een tegenbod laat doen.

Waar moet ik op letten bij het uitbrengen van een bod?

Bij het uitbrengen van een bod moet je rekening houden met de volgende zaken:

• datum van aanvaarding
• eventuele roerende zaken 31
• eventuele ontbindende voorwaarden: dit kan zijn financiering, woonvergunning, verkoop eigen woning, voorbehoud bouwkundige keuring etc. Deze voorwaarden worden alleen opgenomen als deze bij de onderhandelingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Wat is een optie?

Na onderhandelingen kan de verkoper jou een optie gunnen. Dit houdt in dat jij het eerste recht van koop krijgt van de verkoper, uiteraard voor de onderhandelde prijs. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden, bijvoorbeeld een week. Gedurende deze termijn mag het object niet aan iemand anders worden verkocht. Tijdens de optieperiode kan je overwegen of je tot aankoop over wilt gaan en je bijvoorbeeld de mogelijkheid om na te gaan of je een passende financiering kunt krijgen voor de woning.

Als ik de eerste ben, die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt, of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar dan in deze gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure.
De makelaar heeft wel de verplichting om jou daarover te informeren. Het is niet in het belang van de verkoper om biedingen op strikte volgorde van binnenkomst te behandelen. Wie het eerst komt, is dus niet altijd de eerste die maalt. Als je werkelijk belangstelling hebt, is het verstandig om de verkopende makelaar naar jouw positie te vragen. Dat kan veel teleurstelling voorkomen.

Hypotheken en verzekeringen

Kan ik een hypotheek krijgen?

Wil je een duidelijk beeld krijgen van je financiële situatie en de daarbij voor jouw passende hypotheek? Neem dan eens contact op met Zuiver financieel zij geven je graag een passend advies aan de hand van jouw woonwensen.

Koopovereenkomst en notariszaken

Wanneer komt de koop tot stand?

Een eventuele koopovereenkomst kan alleen tot stand komen wanneer op alle onderdelen daarvan volledige overeenstemming is bereikt en zijn vastgelegd in een koopovereenkomst. Hierin staat wat de partijen hebben afgesproken. Na het onderteken van de koopovereenkomst heb je wettelijk nog drie dagen bedenktijd. In deze tijd mag je zonder opgave van reden de koop ontbinden. In veel gevallen kan de bedenktijd langer duren, aangezien zaterdagen, zondagen en feestdagen niet als ‘bedenkdag’ gelden.

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Deze voorwaarde(n) is/zijn voor jou de enige mogelijkheid om de koop zonder kosten of boete te kunnen ontbinden nadat er overeenstemming is bereikt. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn:

• het voorbehoud dat de hypothecaire financiering rondkomt
• het voorbehoud van jouw technische keuring
• het voorbehoud van een bepaalde taxatiewaarde
• etc.

Wat is een waarborgsom?

Om te garanderen dat de koper zijn verplichtingen nakomt, kan er in de koopovereenkomst een artikel worden opgenomen dat de koper verlicht wordt om een waarborgsom bij de notaris te storten. Dat moet dan gebeuren binnen een afgesproken periode (meestal binnen vier weken na het sluiten van de koopovereenkomst). Deze waarborgsom bedraagt normaal gesproken 10% van de koopsom en wordt bij de notaris, als de eigendomsoverdracht plaatsvindt, in mindering gebracht op de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie overleggen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk en afgegeven is door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Zit de makelaarscourtage in de “kosten koper”?

Nee. De ‘kosten koper’ (k.k.) zijn de wettelijke overdrachtsbelasting (2% bij bestaande woningen en 10,4% per 2023 voor tweede woningen/vakantiewoningen), kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst (de makelaarscourtage), ongeacht de vraag of er kosten koper of vrij op naam wordt verkocht.

Wat is een lijst van (on)roerende zaken?

Bij aankoop van een object wordt er normaal gesproken een lijst van (on)roerende zaken opgesteld. Hierop kun je aflezen welke zaken achterblijven, welke de verkoper meeneemt en welke ter overname worden aangeboden.

Wie ontvangt/betaalt de baten en lasten in het jaar van verkoop?

Alle baten en lasten die te maken hebben met het bezit van het object komen, vanaf de ondertekening bij de notaris, voor rekening van de kopende partij. Hieronder vallen bijvoorbeeld huurinkomsten, parklasten, erfpacht, etc. De lopende baten en lasten zoals OZB en waterschapslasten, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. Wanneer je bijvoorbeeld een woning koopt met opleverdatum 23 juni 2020, dan betaalt de verkoper het deel tot 23 juni 2020 en jij het deel vanaf 23 juni 2020.

Ons kantoor

Vanuit de Manhuisstraat in Zierikzee en de Veerweg in Kamperland staat dagelijks een team van enthousiaste professionals voor je klaar! En enthousiast zijn we: vol bevlogenheid en met veel plezier doen we ons werk en doorgaans rollen daar frisse ideeën uit.

Dat alles doen we met een bak aan ervaring: al sinds 1992 helpen we mensen met de (ver)koop van hun huis. Vandaag de dag doen we dat onder leiding van Peter Kodde.

Wil je meer weten over de mensen van DELTA makelaardij?

Meer over ons